Archief van
Auteur: admin

Landschapspark Kloostereind verder in ontwikkeling

Landschapspark Kloostereind verder in ontwikkeling

Eind augustus 2020 hebben wij als Stichting samen met bewoners van het gebied en andere belanghebbenden een klankbordgroepvergadering gehad bij de Gemeente. Daar werd een concept-plan van het ingehuurde Bureau Kragten gepresenteerd dat verder ging dan het fase-1 gebied waar wij als Stichting vanaf 2016 tot nu toe mee bezig zijn geweest. Begin dit jaar hebben we kleine landschapselementen in de 4 ha akker c.q. weiland geïntroduceerd, namelijk singels van bosplantsoen. Aanleg van een poel en een hoogstamboomgaard moet nog…

Lees Meer Lees Meer

Vogels kijken in Landschaps-park Kloostereind echt de moeite waard

Vogels kijken in Landschaps-park Kloostereind echt de moeite waard

Ik ken dit gebied al van kinds af en heb het zien veranderen tot wat het nu is: sportvelden, tennisbanen en daaromheen schapenweiden, een overstortvijver die het overtollige water opvangt en afvoert via een sloot langs het kanaal. Ook is er het nodige aangeplant. Daardoor is het nu al een mooi stukje natuur, waar tal van vogels gebruik van maken, broeden en foerageren. Het is samen met de kanaalstrook en de nieuwe Groene Punt (Varenschut) zelfs een uniek stukje natuur en…

Lees Meer Lees Meer

Landschapspark Kloostereind bij Brouwhuis verder in ontwikkeling

Landschapspark Kloostereind bij Brouwhuis verder in ontwikkeling

Al vele jaren is de Wijkraad Brouwhuis bezig met het gebied ten oosten en ten zuiden van de wijk. In ambtelijke kringen staat het gebied bekend als Geledingszone Brouwhuis. Het gebied is bedoeld als buffer tussen de wijk en de omliggende wegen en industriegebieden. Tevens is het voor de wijkbewoners een zogenaamd uitloopgebied. Daarmee heeft het een kleinschalige recreatieve functie. Voor het gebied geldt een bestemmingsplan welke het gebied moet beschermen tegen uitbreiding van bebouwing. De boeren in het gebied…

Lees Meer Lees Meer

STEUN Stichting Landschapspark Kloostereind

STEUN Stichting Landschapspark Kloostereind

Van 27 september t/m 11 oktober 2019 kunnen leden van de RABO-bank (rekeninghouders) hun stem uitbrengen op clubs die deelnemen aan de RABO ClubSupportactie. Tot de deelnemende clubs horen ook wij, de Stichting Landschapspark Kloostereind. Breng s.v.p. uw stem op ons uit! De Stichting Landschapspark Kloostereind probeert het geledingsgebied ten zuiden en ten oosten van Brouwhuis om te vormen tot een fraai landschapspark waarin het creëren van biodiversiteit en het terugbrengen van oude landschapselementen centraal staan. Het gebied moet een…

Lees Meer Lees Meer

Poel in Kloostereind

Poel in Kloostereind

De Stichting Landschapspark Kloostereind heeft in februari 2019 een provinciale prijs van € 5.000 in de wacht gesleept met haar idee om in het Kloostereind-gebied een poel aan te leggen voor het creëren van nog meer biodiversiteit. De poel is gedacht in de relatief  laaggelegen zuid-westelijke hoek van de speltakker, dicht tegen sportpark Espendonk aan. Op de akker is momenteel kruidenrijk gras ingezaaid. Tevens is het idee ingebracht om de poel te accentueren met een houten bruggetje over de Zeelenloop.

Presentatie informatiedag

Presentatie informatiedag

  Afgelopen zaterdag 3 november is er ’s middags bij TV ’t Trambaantje een informatiedag geweest voor alle belangstellenden en vrijwilligers van het Landschapspark Kloostereind. Het was een gezellige bijeenkomst en we hopen dat er bij de volgende bijeenkomst nog meer betrokken buurtbewoners aanwezig zullen zijn. Ben Vogel heeft de onderstaande presentatie daar gegeven. We willen u deze niet onthouden: Infodag Kloostereind 2018      

Spelt geoogst

Spelt geoogst

Eind juli 2017 is op de akker aan de Peeleik de spelt geoogst. Dit jaar hadden we slechts tweeëneenhalf hectare spelt ingezaaid, maar er kwam dit jaar zelfs iets meer spelt vanaf dan vorig jaar op vier hectare. We hebben dus goed geboerd! Het overgrote deel van de spelt zal tot meel gemalen worden t.b.v. het lekkere en voedzame Kloostereind speltbrood dat bij bakker Vedder, o.a. in Winkelcentrum Brouwhorst, te koop is. Op één van de foto’s is een groene…

Lees Meer Lees Meer

Word vriend

Word vriend

De Stichting Landschapspark Kloostereind streeft biodiversiteit na ter bevordering van de natuur en verfraaiing van het landschap. Zo is de maisakker van 4 ha aan de Peeleik vervangen door een akker met spelt en andere gewassen. Deze maatregel kost ons € 5.000 per jaar terwijl de biodiversiteitsgewassen ons maar zo‘n € 3.000 opleveren. Ter dekking van het tekort hebben wij jaarlijks extra geld nodig dat wij via sponsoring van bedrijven en crowd-funding bij m.n. bewoners van Brouwhuis trachten te verkrijgen….

Lees Meer Lees Meer