Overzicht

Overzicht

Behoud van cultuurhistorisch landschap met recreatiemogelijkheden

 Landschapspark Kloostereind is een robuuste afscherming tussen het landelijke oude Brouwhuis en het nabijgelegen bedrijventerrein. Het landschapspark vervult een rol als ‘groenwering’ om de verdere verstedelijking en industrialisering tegen te houden. In Landschapspark Kloostereind ligt de nadruk op het in stand houden van het agrarisch cultuurlandschap, de oud-Nederlandse veerassen, ons levend erfgoed, en een goede landschappelijke verbinding met het achterland. Het Landschapspark Kloostereind draagt zo bij aan de leefbaarheid in Brouwhuis in zijn algemeenheid.

Voor meer algemene informatie Download de flyer

 

Filmpje over de opening van Kloostereind

Landschapspark Kloostereind vanuit de lucht gefilmd met een drone