Landschapspark Kloostereind verder in ontwikkeling

Landschapspark Kloostereind verder in ontwikkeling

Eind augustus 2020 hebben wij als Stichting samen met bewoners van het gebied en andere belanghebbenden een klankbordgroepvergadering gehad bij de Gemeente. Daar werd een concept-plan van het ingehuurde Bureau Kragten gepresenteerd dat verder ging dan het fase-1 gebied waar wij als Stichting vanaf 2016 tot nu toe mee bezig zijn geweest.

Begin dit jaar hebben we kleine landschapselementen in de 4 ha akker c.q. weiland geïntroduceerd, namelijk singels van bosplantsoen. Aanleg van een poel en een hoogstamboomgaard moet nog komen. Dit moet gezien worden als een pilot dat ook in het veel grotere fase-2 gebied (ten oosten van de Peeleik) opgepakt zou kunnen worden. Beseft moet daarbij wel worden dat in het fase-2 gebied bijna alle percelen particulier eigendom zijn. Bureau Kragten heeft ons initiatief omarmd. Belangrijk element in het gepresenteerde plan is het aanleggen van verbindingen in het totale gebied, waardoor dit beter toegankelijk wordt voor wandelaars en fietsers. Zo wordt het gebied een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bevolking van Brouwhuis en voor passanten uiteraard. Een laag gelegen gebied waar vanaf de Middeleeuwen een visvijver lag wordt zo ook weer beter zichtbaar.

Genoemd is dat op basis van ‘rood-voor-groen’ beleid stedelijke (rode) functies toegestaan worden in ruil voor een aanmerkelijke verbetering van de (groene) kwaliteiten van het buitengebied. Zo kan gedacht worden aan het herbestemmen van agrarische gebouwen tot bijvoorbeeld een groepsaccommodatie.

Een bewoner maakte melding van zwemwater dat vroeger bestond bij het zogenaamde Petersbos gelegen aan de zuidkant van de Vlierdense Bosdijk.

Een belangrijk punt dat ter sprake gebracht werd is de vraag hoe meer water in het gebied behouden en gebracht zou kunnen worden. Hierover is al contact gelegd met het Waterschap.

Verder is op de avond gesproken over de verbinding tussen het landschapspark en de Brouwhuissche Heide ten zuiden van de Rochadeweg. Daar moet een langzaam verkeersverbinding komen die trips tussen Brouwhuis en Ommel veel aantrekkelijker zullen maken. Dan is wel een veiliger oversteek van de Rochadeweg nodig.

B. Vogel

Secr SLK

De weijer (visvijver) geprojecteerd op de huidige topografische kaart; het gebied wordt dus doorsneden door de N279
De topografische kaart van ca 1900. De voormalige weijer is in zijn geheel omgeven door een wal. Op de kaart met rood aangegeven.
De weijer van Brouwhuis anno 2018. Rechts op de foto de wal aan de noordkant en op de achtergrond de begroeide wal aan de westkant. De weijer en zeker de nog bestaande wallen zijn monumentwaardig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.