Archief van
Categorie: Geen categorie

Denk en praat mee over Landschapspark Kloostereind

Denk en praat mee over Landschapspark Kloostereind

Meer weten en meepraten over de inrichtingsvisie? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 7 februari (19.30-21.30 uur) in de Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond. Je krijgt daar een presentatie van de inrichtingsvisie en je kunt er samen met anderen over in gesprek

Schapen in Landschapspark Kloostereind

Schapen in Landschapspark Kloostereind

Afgelopen maand hebben we weer natuurles gekregen, dit keer van schaapherders. Wat wil het geval? Via de familie Van Bree is er contact gekomen met een heus schaapherdersbedrijf dat schapen inzet om door heel oostelijk Brabant en noord Limburg weiden af te laten grazen. In feite is het een begrazingsbedrijf of landschapsbeherend bedrijf dat als doel heeft de natuur te verbeteren. Het betreft Kempische heideschapen, een oud schapenras uit de regio, die ingezet worden om vergrassing van heidegebieden tegen te…

Lees Meer Lees Meer

In het najaar van 2021 is verder gewerkt aan Landschapspark Kloostereind

In het najaar van 2021 is verder gewerkt aan Landschapspark Kloostereind

Op 16 oktober hebben vrijwilligers op het veld van 4 ha bij Espendonk weer hard gewerkt aan twee zaken. Er is een houten bruggetje over de Zeelenloop geïnstalleerd en er is een begin gemaakt met boomrasters bij de twintig fruitbomen die aan het begin van het jaar geplant zijn en reeds in het voorjaar wat bloesem te zien gaven. De boomrasters zijn bedoeld om in de toekomst de boompjes bescherming te geven als wij grazers in het gebied los laten….

Lees Meer Lees Meer

Landschapspark Kloostereind unaniem omarmd door Gemeenteraad

Landschapspark Kloostereind unaniem omarmd door Gemeenteraad

Afgelopen maand heeft de Gemeenteraad de Visie op Kloostereind vastgesteld. Alle partijen waren vóór! Daarover hebt u in het Eindhovens Dagblad al het nodige kunnen lezen. Wij zijn blij en dankbaar dat het initiatief dat wij als Wijkraad in 2014/2015 genomen hebben om de Geledingszone Brouwhuis om te zetten in een landschapspark, met de huidige visie op Kloostereind daadwerkelijk door de Gemeente is opgepakt en omarmd. Er is weliswaar nog weinig geld gevonden om snel tot grootscheepse uitvoering over te…

Lees Meer Lees Meer

Bomen geplant op Kloostereind

Bomen geplant op Kloostereind

Op zaterdag 9 januari jl., zijn er op Kloostereind oude rassen hoogstam fruitbomen geplant door onze vrijwilligers. De dag begon erg koud, en de grond was erg hard, maar de wereld is wel heel mooi in de koude vroege morgen. Er is hard gewerkt door iedereen en gelukkig was de koffie warm genoeg om ons weer op te warmen. De volgende soorten bomen zijn geplant die dag: *pyrus c. Jul                                                 *malus d. Notarisappel *malus d. Sterappel *pyrus c. Zoete Brederode…

Lees Meer Lees Meer

Landschapspark Kloostereind verder in ontwikkeling

Landschapspark Kloostereind verder in ontwikkeling

Eind augustus 2020 hebben wij als Stichting samen met bewoners van het gebied en andere belanghebbenden een klankbordgroepvergadering gehad bij de Gemeente. Daar werd een concept-plan van het ingehuurde Bureau Kragten gepresenteerd dat verder ging dan het fase-1 gebied waar wij als Stichting vanaf 2016 tot nu toe mee bezig zijn geweest. Begin dit jaar hebben we kleine landschapselementen in de 4 ha akker c.q. weiland geïntroduceerd, namelijk singels van bosplantsoen. Aanleg van een poel en een hoogstamboomgaard moet nog…

Lees Meer Lees Meer

Vogels kijken in Landschaps-park Kloostereind echt de moeite waard

Vogels kijken in Landschaps-park Kloostereind echt de moeite waard

Ik ken dit gebied al van kinds af en heb het zien veranderen tot wat het nu is: sportvelden, tennisbanen en daaromheen schapenweiden, een overstortvijver die het overtollige water opvangt en afvoert via een sloot langs het kanaal. Ook is er het nodige aangeplant. Daardoor is het nu al een mooi stukje natuur, waar tal van vogels gebruik van maken, broeden en foerageren. Het is samen met de kanaalstrook en de nieuwe Groene Punt (Varenschut) zelfs een uniek stukje natuur en…

Lees Meer Lees Meer

Landschapspark Kloostereind bij Brouwhuis verder in ontwikkeling

Landschapspark Kloostereind bij Brouwhuis verder in ontwikkeling

Al vele jaren is de Wijkraad Brouwhuis bezig met het gebied ten oosten en ten zuiden van de wijk. In ambtelijke kringen staat het gebied bekend als Geledingszone Brouwhuis. Het gebied is bedoeld als buffer tussen de wijk en de omliggende wegen en industriegebieden. Tevens is het voor de wijkbewoners een zogenaamd uitloopgebied. Daarmee heeft het een kleinschalige recreatieve functie. Voor het gebied geldt een bestemmingsplan welke het gebied moet beschermen tegen uitbreiding van bebouwing. De boeren in het gebied…

Lees Meer Lees Meer

STEUN Stichting Landschapspark Kloostereind

STEUN Stichting Landschapspark Kloostereind

Van 27 september t/m 11 oktober 2019 kunnen leden van de RABO-bank (rekeninghouders) hun stem uitbrengen op clubs die deelnemen aan de RABO ClubSupportactie. Tot de deelnemende clubs horen ook wij, de Stichting Landschapspark Kloostereind. Breng s.v.p. uw stem op ons uit! De Stichting Landschapspark Kloostereind probeert het geledingsgebied ten zuiden en ten oosten van Brouwhuis om te vormen tot een fraai landschapspark waarin het creëren van biodiversiteit en het terugbrengen van oude landschapselementen centraal staan. Het gebied moet een…

Lees Meer Lees Meer