Landschapspark Kloostereind bij Brouwhuis verder in ontwikkeling

Landschapspark Kloostereind bij Brouwhuis verder in ontwikkeling

Al vele jaren is de Wijkraad Brouwhuis bezig met het gebied ten oosten en ten zuiden van de wijk. In ambtelijke kringen staat het gebied bekend als Geledingszone Brouwhuis. Het gebied is bedoeld als buffer tussen de wijk en de omliggende wegen en industriegebieden. Tevens is het voor de wijkbewoners een zogenaamd uitloopgebied. Daarmee heeft het een kleinschalige recreatieve functie. Voor het gebied geldt een bestemmingsplan welke het gebied moet beschermen tegen uitbreiding van bebouwing. De boeren in het gebied worden ook beschermd. Op deze manier wordt beoogd het gebied groen te houden. Later is ook een gebiedsvisie ontwikkeld die in feite tot dezelfde doelen voor het gebied leidt. Ondanks deze plannen is toch een zekere verrommeling van het gebied van zo’n 120 ha opgetreden. In 2015 heeft de Wijkraad kans gezien gebruik te maken van een provinciale subsidieregeling voor creatie van meer biodiversiteit in stads- en dorpsranden. Met hulp van en co-financiering door Gemeente en Rabo-bank is een zeer positieve ontwikkeling in gang gezet. Zo’n 10 ha hebben we in 2016 reeds een andere invulling kunnen geven. Maisvelden zijn vervangen door speltakkers en kruidenrijke graslanden. De akkerranden zijn bloemenrijk ingevuld. Vogelnestkasten zijn opgehangen, een bijen- en insectenhotel zijn ingericht. In het rabattengebied aan het kanaal is een ooievaarsmand op een hoge paal aangebracht. Noordelijker in het 1 ha grote weiland een torenvalkkast, ook op een hoge paal. Voor bezoekers hebben we een informatiebord en een zitgelegenheid neergezet. Zo blijven er nog ruim 100 ha over die voornamelijk in bezit zijn van particulieren, vooral boeren. Nog werk genoeg dus!

Als missie hebben we geformuleerd: het zeker stellen en waar mogelijk verbeteren van het karakter van het gebied Kloostereind mede ten behoeve van de leefbaarheid in Brouwhuis. Deze missie proberen we gestalte te geven door enkele visie-standpunten. Zo leveren groen en natuur een bijdrage aan gezondheid, duurzaamheid, klimaat en … sociale cohesie. Wij trachten de wijkbewoners nadrukkelijk te betrekken bij de werkzaamheden in het gebied. Communicatie met hen is dus van primair belang. Dit artikel is daar ook voor bedoeld. Wij zouden graag zien dat bewoners en leerlingen van de scholen in Brouwhuis zich betrokken voelen bij het gebied. Ook de bedrijven proberen we bij het initiatief te betrekken. Kloostereind moet een oase worden in een koud industrieel landschap. Werknemers moeten in pauzes ervan kunnen genieten en tot rust komen.

De waarden waar wij ons op baseren zijn: cultuurhistorie, biodiversiteit, duurzaamheid en educatie. Wij proberen oude cultuurhistorische elementen terug te brengen in het gebied. Op ons wensenlijstje staat bijvoorbeeld het aanplanten van een boomgaard met oude-ras-fruitbomen, het laten grazen van oude vee-rassen. Biodiversiteit wordt nadrukkelijk nagestreefd, zeker nu we weten dat die vooral door insecticiden wordt bedreigd. Wat duurzaamheid betreft zouden we graag zien dat er circulaire landbouw – experimenteel – bedreven wordt, waarmee hopelijk een transitie in de Nederlandse landbouw bevorderd wordt. Educatief gezien willen we graag kinderen en oudere belangstellenden aan de slag hebben op onze velden. Maar ook natuurlijk spelen zou heel goed kunnen in het gebied. In feite zijn er zoveel mogelijkheden. Die willen we graag een kans geven. Vastomlijnde inrichtingsplannen zullen er wat ons betreft dan ook niet komen. Wel gaan we graag samen met de Gemeente werken aan een nieuwe Gebiedsvisie waar we bovenvermelde missie, visie en waarden graag kunnen verwezenlijken. Wij staan daarbij open voor vele ideeën. Zo is het herenboeren-plan, dat onlangs bij Boxtel is opgestart, wellicht ook in Kloostereind realiseerbaar. Dan zijn er wel veel mensen uit de omgeving nodig die in hun vrije tijd als boer willen werken! Dit jaar hebben we bij de Provincie een prijs gewonnen van € 5.000 voor ons idee om een poel aan te leggen. Inmiddels zijn we zover dat we die poel zouden willen opnemen in een coulissen landschap van weilanden en singels die aansluit bij de situatie van honderd jaar geleden. Concreet is ook het samen met scholen aanleggen van een kruidentuin nabij de zinkpoel. Extra fiets- en wandelpaden zullen het gebied voor mensen, die dichtbij hun huis de natuur in willen trekken, beter toegankelijk maken. Mens en natuur brengen we zo dichter bij elkaar!

Ben Vogel,

secr. SLK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.